Những điều cha mẹ không nên cấm trẻ

Để kiểm soát con cái cha mẹ thường đặt ra những hạn chế như ép trẻ ngừng đặt câu hỏi, không được khóc và phạm lỗi, những điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và sự…